Sällskapets organisation 2018

 

Styrelse:

Ordförande
Bengt Krantz
Östra Ryttmästargatan 14B
217 52 Malmö
visheten@gmail.com
0739-79 17 62

Vice ordförande, webbansvarig
Hans Thunström
Skånevägen 3
722 44 Västerås
hans.thunstrom@gmail.com
070-341 97 68

Sekreterare
Stefan Olmårs
Hovra Gamla Landsvägen 5
827 72 Korskrogen
stefanholzpartner@telia.com
0651-260 00

Vice sekreterare
Berit Sjögren
Råsundavägen 160, 4tr
169 36 Solna
berit.sjogren@outlook.com
070-771 22 83

Kassör
Per Bäckström
Götgatan 91 A
126 62 Stockholm
per.o.backstrom@outlook.com
072-32 62 647

Ledamot
Harald Henrysson
Järnvägsgatan 18 B,
783 30 Säter
harald.henrysson@tele2.se
0225-501 90

Ledamot
Göran Forsling
Skutskärsgatan 23
784 43 Borlänge
verbator@telia.com
070-493 04 86

Ledamot

Lars Tibell
Ingelstorps byväg 25
270 21 Glemmingebro
lars@ingelstorp.se
070-343 22 28

Ledamot
Annicka Englund
  Norra Agnegatan 36
112 29 Stockholm
annicka.englund@hotmail.se
08-6530530,  070-5181729

 

Revisorer:


Jan Roström


Lars Furborg

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Roström
Turingevägen 77
125 43 Älvsjö
janrostrom@bredband.net
08-647 68 22
070-765 31 85

Lars Furborg

Vingåkers Kommun
643 Vingåker
lars@furborg.com
070-330 07 80


Valberedning: 

Harold Löwing, sammankallande
Backstigen 1
141 45 Huddinge
harold.lowing@spray.se
070-604 92 37

Lars Möller
Karlbergsvägen 22,
113 27 Stockholm,
lars.moller@live.se
0708-37 85 22.

 

 

Fredrik Sturesson Högberg
Sankt Eriksgatan 73, 5tr. Lgh 1503
113 32 Stockholm

Mob: 0705-213830
fhgberg@gmail.com
 

 
 

Jussi Björlingsällskapets Tidning

                

Redaktionskommitté:

Calle Friedner, redaktör och sammankallande
Brännkyrkagatan 131
117 28 Stockholm
carl.friedner@telia.com
Tel: 08-17 84 95  Mobil: 070-347 90 61

Bengt Krantz, ansvarig utgivare
Östra Ryttmästargatan 14B
217 52 Malmö
visheten@gmail.com
0739-79 17 62

Lars Tibell
Ingelstorpsvägen 25
270 21 Glemmingebro
lars@ingelstorp.se
 

Göran Forsling
Skutskärsgatan 23
784 43 Borlänge
verbator@telia.com
0243-22 73 39
070-493 04 86

Grafisk form

Maria Hegborn
maria.hegborn@gmail.com
070-5645210

 


 

 

​​